polski english
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
30.12.2013
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA
Oznamujeme, že bola zaktualizovaná Príručka pre prijímateľa k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Príručka je určená slovenským prijímateľom finančného príspevku z prostriedkov EÚ a ŠR SR.
24.05.2010
OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW DO OCENY ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W II NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 ogłasza nabór ekspertów do bezstronnej i rzetelnej oceny analiz ekonomiczno-finansowych projektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w I i II Osi Priorytetowej Programu.
11.01.2010
SZKOLENIA I KONSULTACJE
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 planowane są szkolenia oraz konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców. Terminy szkoleń oraz informacje o Dniach Otwartych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 znajdują się w zakładce Dla Wnioskodawcy – Szkolenia i Konsultacje oraz w specjalnej zakładce II nabór projektów.
15.09.2009
RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU
W zakładce "Dla Beneficjentów" - "Sprawozdawczość" znajduje się wzór Raportu z Postępu Realizacji Projektu wraz z załącznikami.
04.09.2009
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów, które odbędą się w dniach 16-18 września na terenie Polski oraz w dniach 28-29 września na Słowacji.
16.07.2009
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji
W zakładce „Dla beneficjenta”, „Informacja i Promocja” zamieszczone zostały wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
06.07.2009
Umowa Partnerska
03.07.2009
Projekt Parasolowy
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu Parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
 
equal
 
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
  
 
© 2009-2019 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART