polski english
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
29.12.2015
Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013
Głównym celem badania „Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013” była ocena wpływu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na polsko-niemiecki obszar wsparcia oraz ocena skuteczności działań informacyjno-promocyjnych.
Przedmiotem badania było określenie wpływu realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców pogranicza lubusko-brandenburskiego oraz dokonanie oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującą Strategią Komunikacji dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Zadanie składało się z dwóch modułów: 
A.     modułu polegającego na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego, mającego na celu ocenę efektów realizacji Programu poprzez określenie wpływu realizacji Programu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia oraz zidentyfikowanie istotnych zmian uwarunkowań będących podstawą kształtowania strategii rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego, 
B.      modułu polegającego na ocenie skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych oraz identyfikacji mocnych i słabych stron realizowanych działań informacyjno-promocyjnych. Badaniem zostali objęci mieszkańcy oraz organizacje z obszaru wsparcia.  
Pobierz raport

zobacz wszystkie aktualności

 
equal
 
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
  
 
© 2009-2018 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART