PL-BB polski deutch
Wersja dla słabowidzących
   
 mapa serwisu
Home  >  FAQ

NEWSLETTER
FAQ

 

 1. Są problemy z wydrukiem formularza wniosku w Excelu. Jak rozwiązać ten problem?

Ø      Generalnie formularza nie należy modyfikować, ale w przypadku problemu z widokiem wydruku należy dodać poniżej nowe wiersze i scalić je w jedną komórkę.

 

 1. Ile należy złożyć oryginałów i kopii wniosku?

Ø      Wniosek należy wypełnić osobno w języku polskim i niemieckim. Do każdej wersji językowej należy sporządzić 2 kopie. Czyli w rezultacie należy złożyć 6 egzemplarzy wraz z załącznikami.

 

 1. Czy załączniki należy tłumaczyć?

Ø      Załączniki 1,2, 3, 8, 13, 14 należy złożyć na przygotowanych do tego celu formularzach. Załączniki te są dostępne w dwóch wersjach językowych. Pozostałe załączniki należy dołączyć w takim języku, w jakim zostały sporządzone, czyli nie trzeba ich tłumaczyć. Liczba załączników w każdej wersji językowej wniosku musi być taka sama.

 

 1. Od kiedy koszty są kwalifikowane?

Ø      Koszty przygotowawcze od 1 stycznia 2007 roku, a pozostałe koszty projektu od daty wpłynięcia wniosku do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze.

 

 1. Czy do każdego wniosku musi być załączona analiza ekonomiczno-finansowa?

Ø      Analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia należy sporządzić dla projektów infrastrukturalnych polskich partnerów. Analiza ekonomiczno-finansowa powinna zostać przygotowana oddzielnie dla każdej inwestycji/infrastruktury w ramach projektu.

 

 1. Co powinna zawierać analiza finansowa?

Ø      Analiza ekonomiczno-finansowa powinna zostać przygotowana w oparciu o „Dokument Roboczy nr 4, Wytyczne Komisji dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści” oraz właściwe regulacje krajowe. W Polsce są to: „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”.

 

 1. Czy wszystkie kwoty we wniosku muszą być wyrażone w Euro?

Ø      Tak.

 

 1. Jaki należy stosować kurs Euro?

Ø      Przy sporządzaniu wniosku przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu Komisji Europejskiej z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku. Kursy te dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en

 

 1. Z jaką dokładnością przedstawiać kwoty?

Ø      Z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Należy stosować zaokrąglenie wg zasad matematycznych.

 

 1. Czy umowa partnerska musi być załączona do wniosku?

Ø      Na etapie składania wniosku nie jest wymagana umowa partnerska.

 

 1. Czy pozwolenie na budowę musi być załączone w momencie składania wniosku?

Ø      Nie. Pozwolenie na budowę należy dostarczyć najpóźniej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

 1. Od którego momentu można realizować projekt?

Ø      Zasadniczo rozpoczęcie realizacji projektu możliwe jest po zatwierdzeniu przez KM wniosku o dofinansowanie i podpisaniu umowy z IZ. Realizacje można także rozpocząć bezpośrednio po zarejestrowaniu wniosku w WST, jednakże ryzyko odrzucenia wniosku przez KM ponosi Beneficjent.

 

 1. Ile % wynosi minimalny wkład własny?

Ø      Partnerzy muszą zapewnić min. 15 % udziału własnego w projekcie

 

 1. Co może być dowodem zabezpieczenia wkładu własnego?

Ø      Dowodem zabezpieczenia wkładu własnego może być tylko dokument finansowy, czyli np.: budżet, plan budżetu, gwarancja bankowa, wyciąg z konta itd. Dowodem zabezpieczenia własnego nie może być oświadczenie.

 

 

mapa
Wybrane projekty PL
<< styczeń 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Dokumenty | Do pobrania | FAQ | Newsletter | Linki | Kontakt
 
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    Unia Europejska
 
rss
© 2009-2019 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART