PL-BB polski deutch
Wersja dla słabowidzących
   
 mapa serwisu
Home  >  Dla beneficjenta  >  Informacja i Promocja

NEWSLETTER
Informacja i Promocja

Działania informacyjne i promocyjne

Do zadań związanych z projektem należą także działania informacyjne i promocyjne wymagane zgodnie z Rozporządzeniem nr 1828/2006 (artykuł 8 i 9). Niezmiernie ważne jest bowiem rozpowszechnianie informacji o projekcie i tym samym informowanie o nim i o realizowanych w związku z nim działaniach innych potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej.

Działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym powinny zostać uwzględnione w planowanym projekcie budżetu oraz jasno zdefiniowane we wniosku o dofinansowanie w polu 3.14. We wniosku o dofinansowanie należy podać następujące informacje dotyczące działań promocyjnych:

- cele,
- grupy docelowe w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych,
- działania,
- zestaw wymiernych wskaźników.

Dopuszczalna jest każda forma informacji i promocji o projekcie wspieranym ze środków UE. Możliwymi formami takich działań są:

 • plakaty, ulotki informacyjne,
 • prospekty, foldery, okładki prospektów/folderów,
 • ogłoszenia, komunikaty prasowe,
 • filmy, spoty video, pokazy multimedialne,
 • spoty radiowe i telewizyjne,
 • papeterie / koperty i wizytówki,
 • ogłoszenia w Internecie.

O działaniach informacyjnych i promocyjnych planowanych w ramach Programu Operacyjnego informuje szczegółowo „Strategia Komunikacji dla Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

plik do pobrania

Wykorzystanie loga Programu i emblematu Unii Europejskiej

Użycie emblematów i loga Programu oraz Unii Europejskiej reguluje artykuł 8 i 9 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.

Zarówno logo Programu, jak i emblemat Unii Europejskiej muszą być zamieszczane na wszystkich materiałach związanych z projektem.

Logo Programu:

Do pobrania:

Logo Programu

Ksiega Znaku Programu

Informacje o logo UE:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_pl.htm

Logo Programu, emblemat Unii Europejskiej, a także informacja o finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny być dobrze widoczne we wszystkich mediach informujących o projekcie, wytworzonych do celów projektu, a także wymaganych przepisami, łącznie z działaniami związanymi z wdrażaniem projektu, takimi jak:

 • strony internetowe,
 • dokumenty (raporty, prezentacje, korespondencja itp.),
 • publikacje, materiały promocyjne (T-shirty, kubki itp.), w zakresie małych gadżetów promocyjnych, takich jak np. długopisy, wystarczy używanie samego loga Programu Operacyjnego,
 • relacje prasowe, biuletyny,
 • bilbordy, tablice informacyjne,
 • wydarzenia,
 • wyposażenie, jakie było finansowane ze środków Programu. Umieszczonej na wyposażeniu etykiety nie należy usuwać po zakończeniu projektu,
 • konferencje, seminaria, targi, wystawy, konkursy, szkolenia, doradztwo.

Specjalne przepisy dotyczące projektów inwestycyjnych

Przy przedsięwzięciach finansowanych ze środków publicznych, o wartości łącznej powyżej 500.000 EUR, dotyczących finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych budowlanych bądź z nimi związanych, należy umieści tablicę informacyjną, z informacją o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków.

W tym celu 25% łącznej powierzchni tablicy musi zawierać część poświęcona UE, a w niej muszą być zawarte emblematy EFRR (zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia (WE)1828/2006) oraz wskazanie na EFRR a także oświadczenie, które określi IZ i które zaakcentuje korzyści płynące z interwencji Wspólnoty.

Tablice informacyjne należy umieścić w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Najpóźniej do sześciu miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia należy zastąpić tablice informacyjne stałymi tablicami pamiątkowymi. Należy pamiętać o sfotografowaniu tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Standardowa etykietka zgodnie Rozporządzeniem (WE) nr 1828/2006 powinna wyglądać w następująco:

Przykładowa etykietka

Etykiety z logiem mogą być stosowane we wszystkich rogach emblematu, przy czym tekst powinien być umieszczony po lewej bądź prawej stronie etykiety.

Strona internetowa projektu

Jest zalecane, żeby każdy projekt miał swoją własną stronę internetową lub na stronie organizacji Beneficjenta Wiodącego i/lub Partnera znajdowały się informacje dotyczące projektu. Nas stronie powinny być:

 • informacja o projekcie,
 • informacja o realizacji projektu (postęp realizacji projektu),
 • rezultaty projektu,
 • wydarzenia dotyczące projektu,
 • dane kontaktowe osób zaangażowanych w realizację projektu (dane Beneficjenta Wiodącego, dane osób do kontaktu, m.in. koordynatora projektu).

Strona internetowa powinna być systematycznie aktualizowana i utrzymana także po zakończeniu realizacji projektu (co najmniej do 2020 r.).

Strona internetowa projektu musi zawierać logo Programu, emblemat Unii Europejskiej, informację o dofinansowaniu z EFRR oraz zawierać odesłania (linki) do związanych z EU stron internetowych.

Informacje umieszczane przez Instytucję Zarządzająca dostępne są na stronie:

www.mrr.gov.pl
www.ewt.gov.pl

O Programie Operacyjnym informują także strony Instytucji Koordynującej:

www.interreg.brandenburg.de
www.wirtschaft.brandenburg.de

oraz euroregionów, lokalnych urzędów i Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze:

www.euroregion-snb.pl
www.euroregion-snb.de

www.euroregion-viadrina.pl

www.euroregion-viadrina.de

www.lubuskie.pl

 

 

 

mapa
Wybrane projekty PL
<< grudzień 2018 >>
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Dokumenty | Do pobrania | FAQ | Newsletter | Linki | Kontakt
 
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    Unia Europejska
 
rss
© 2009-2018 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART