PL-BB polski deutch
Wersja dla słabowidzących
   
 mapa serwisu
Home  >  O programie

NEWSLETTER
O programie

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) – BRANDENBURGIA 2007 – 2013
W RAMACH „EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Głównym celem programu jest: „Pokonywać granice: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia”.

Cele szczegółowe Programu:

 • Poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych oraz stanu środowiska.
 • Rozbudowa powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki.
 • Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

 • po stronie polskiej: podregion gorzowski (w skład którego wchodzą powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski),podregion zielonogórski (w skład którego wchodzą powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra);
 • po stronie niemieckiej: powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, oraz dwa miasta na prawach powiatu: Frankfurt (Oder), Cottbus.

ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA

1. Projekt realizowany jest wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich oraz spełnia co najmniej dwa z poniżej przedstawionych kryteriów:

- wspólne przygotowanie

- wspólna realizacja

- wspólny personel

- wspólne finansowanie projektu

2. W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów (min. po jednym z Polski i z Niemiec)

3. Projekt charakteryzuje się wpływem transgranicznym

4. Projekt jest realizowany na obszarze objętym programem.


PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska
Działanie 1.1: Budowa i poprawa infrastruktury
Działanie 1.2: Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im
Działanie 1.3: Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój między jednostkami samorządu terytorialnego.

Priorytet 2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki
Działanie 2.1: Działania wpierające gospodarkę
Działanie 2.2: Regionalny i lokalny marketing
Działanie 2.3: Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R

Priorytet 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Działanie 3.1: Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia
Działanie 3.2: Współpraca i spotkania (FMP i projekty sieciowe)

Priorytet 4. Pomoc Techniczna
Działanie 4.1: Przygotowanie, realizacja, monitoring, ocena i kontrola interwencji
Działanie 4.2: Działania uzupełniające Pomoc Techniczną


BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Budżet Programu wynosi łacznie 146 470 982 euro, z czego 124 500 317 euro stanowią środki EFRR. Ze EFRR polscy i niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji.

JĘZYK PROGRAMU

Program jest dwujęzyczny, obowiązującym jest język polski oraz język niemiecki.

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami Programu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 • jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje edukacyjne i kulturalne, 
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe non profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • instytucje otoczenia biznesu.

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) I PROJEKTY SIECIOWE (PS)

Projekty w ramach FMP i PS mają w szczególności służyć pielęgnowaniu transgranicznej wymiany informacji, komunikacji i Współpracy miedzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i urzędami we wspólnym obszarze wsparcia, a także pogłębieniu identyfikacji mieszkańców ze wspólną przestrzenią życia społecznego.

W ramach FMP mają być wspierane projekty do wysokości 15 000 euro udziału ze środków EFRR, natomiast łączne koszty kwalifikowane PS nie mogą być dofinansowane ze środków EFRR w kwocie większej niż 51 000 euro.

Za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i projektów sieciowych odpowiedzialne są biura euroregionów: Pro Europa Viadrina i Szprewa-Nysa-Bóbr.

 Plik do pobrania - Program Operacyjny

mapa
Wybrane projekty PL
<< grudzień 2018 >>
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Dokumenty | Do pobrania | FAQ | Newsletter | Linki | Kontakt
 
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    Unia Europejska
 
rss
© 2009-2018 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART